Tiếng Việt Tiếng anh

Tour Du Lịch Miền Bắc

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long – Tuần châu  – Sapa 6 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long – Tuần châu – Sapa 6 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Từ Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội – Hạ Long – Tuần châu – Sapa - Ha Nội

VF86 6 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An – Sapa 6 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An – Sapa 6 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Từ Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An – Sapa - Hà Nội

VF89 6 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long– Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa 7 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long– Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa 7 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Từ Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa - Hà Nội

VF87 7 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội –Hạ Long- Tuần Châu –Chùa Hương –Sapa 8  Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội –Hạ Long- Tuần Châu –Chùa Hương –Sapa 8 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Từ Hà Nội

Lịch trình:  Hà Nội – Hạ Long- Tuần Châu – Chùa Hương – Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa - Hà Nội

VF88 8 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Từ Sài Gòn/ Đà Nẵng

Lịch trình: Sài Gòn/Đà Nẵng - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng -Sài Gòn/Đà Nẵng

VF198 4 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Hoa Lư Tam Cốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Hoa Lư Tam Cốc 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn/Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Mai Châu- Hoa Lư Tam Cốc - Sài Gòn/Đà Nẵng

VF199 4 Ngày
Vietfuntravel support